zamun za‧mun

[za:mu:n]

 1. Bir adamynyň eden etmişini gaýtalamajagyna güwä geçip, onuň ähli jogapkärçiligini öz üstüňe almaklyk, kepil.

 2. Şaýatlyk, güwälik.

  • Şol dänäni daýhana paýlasaň, indiki ýyla çenli ölmen çykjagyna men zamun! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

zamunyna almak

Kepil bolup azat etmek.

 • Tussagy zamunyna almak.


Duş gelýän formalary
 • zamuna
 • zamunlar
 • zamunlary
 • zamunlaryň
 • zamunlygy
 • zamunlyk
 • zamunlykda
 • zamuny
 • zamunyna
 • zamunça