zamandaş za‧man‧daş

[zama:ndaş]

Biri bilen bir zamanda ýaşan, biri bilen bir döwürde bolan, döwürdeş.

  • Zelili Seýdiniň zamandaşydyr.


Duş gelýän formalary
  • zamandaşlary
  • zamandaşlaryndan
  • zamandaşlarynyň
  • zamandaşydyr