zabt zabt

zabt etmek

  1. Harby güýçleri toplap hüjüm etmek, çozmak.

  2. Zor bermek, depgini güýçlendirmek.

    • Gyzlar, şu günkimiz ýaly ertir hem pagta zabt etsek, birigün irden gyzyl kerwen ugradarys. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)