zaňňyrdatmak zaň‧ňyr‧dat‧mak işlik

Zaňňyrdyly owaz, ses döretmek.

  • Ýokarda potologyň has deperäginde, ugursyz gitara zaňňyrdatdylar. (A. P. Çehow, Saýlanan eserler)

  • Sandygyň gulpuny zaňňyrdatmak.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem zaňňyrdatmak - zaňňyrdadýar, zaňňyrdadar, zaňňyrdadypdyr.


Duş gelýän formalary
  • zaňňyrdadyp
  • zaňňyrdatdylar
  • zaňňyrdatmak