zaýaçylyk za‧ýa‧çy‧lyk

[za:ýaçylyk]

Zaýa edilmegiň, harap edilmegiň netijesi, harapçylyk, bozuklyk.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem zaýaçylyk - zaýaçylygy.


Duş gelýän formalary
  • zaýaçylyga
  • zaýaçylygy
  • zaýaçylygyna
  • zaýaçylygyndan
  • zaýaçylygynyň
  • zaýaçylygyň
  • zaýaçylyklar
  • zaýaçylyklary