zaýa za‧ýa

[za:ýa]

 1. Harap bolan, ynjamak netijesinde derde ýaramaýan, hatardan çykan, isrip bolan, yrýa.

  • Pagtadyr Watanyň geregi-görki, Ýekeje übtügem bolmasyn zaýa. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

  • Ol ekinleriniň hasylyny zaýa etmän ýygnaýar. (K. Jumaýew, Dört dogan)

  • Zaýa bolan önüm.

 2. Ýoldan çykan, azan, ahlak taýdan bozulan.


Duş gelýän formalary
 • zaýalaryn
 • zaýalarynyň
 • zaýalyk
 • zaýanyň
 • zaýasy
 • zaýasyz