zürrük zür‧rük

Aşagy gaba, ýokarsy inçelip, çürelip giden.

  • Zürrük öýler kömelek güberçegi ýaly bolup göterilipdir. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem zürrük - zürrügi.