zörletmek zör‧let‧mek işlik

Möňňürip, ýognas ses bilen sokduryp aglamak, zorlatmak.

  • Oglan nätjegini bilmän, ýüregine howsala düşüp, gözlerini mölertdi-de zörledip başlady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Ahyrda ol bogazyna sygdygyna zörletmäge başlady. («Tokmak» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem zörletmek - zörledýär, zörleder, zörledipdir.


Duş gelýän formalary
  • zörledip
  • zörletjekleriň
  • zörletmäge