zömmermek zöm‧mer‧mek işlik

Ujy çürelip durmak, dik görünmek.

  • Hemişeki her ýerde zömmerilip duran gara öýlerden indi posýolokda zat galmandyr.