zömmerilmek zöm‧me‧ril‧mek işlik

Çürelip durmak, görünmek.


Duş gelýän formalary
  • zömmerilip