zömmerişmek zöm‧me‧riş‧mek işlik

Zömmek-zömmek bolup durmak, uçlary çürelişip durmak.