zäherletmek zä‧her‧let‧mek işlik

  1. Bir zada zäher gatdyrmak, awy goşdurmak, awulatmak.

  2. Zäher berdirip öldürtmek, awulatmak.

  3. Göçme manyda Birine erbet täsir etdirmek, biriniň agzyna awy atylan ýaly etdirmek.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem zäherletmek - zäherledýär, zäherleder, zäherledipdir.