zäherlenmek zä‧her‧len‧mek işlik

 1. Bir zada zäher gatylmak, awy goşulmak, awulanmak.

 2. Zäher berlip öldürilmek, awulanyp öldürilmek.

  • Tüsse çykar odun doly ýanyp gutarmanka ýapylanda, ugar zady bilen zäherlenmek ýygy-ýygy görünýär. (A. N. Kabanow, Adamyň anatomiýasy we fiziologiýasy)

 3. Göçme manyda Birine erbet täsir edilmek, ýaramaz yz galdyrylmak; agzyň ajadylmak.


Duş gelýän formalary
 • zäherlendi
 • zäherlenen
 • zäherlenende
 • zäherlenendigi
 • zäherlenendigine
 • zäherlenendigini
 • zäherleneniň
 • zäherlenenler
 • zäherlenenlerinden
 • zäherlenip
 • zäherlenipdi
 • zäherlenipdir
 • zäherlenme
 • zäherlenmegi
 • zäherlenmeginden
 • zäherlenmegine
 • zäherlenmegini
 • zäherlenmeginiň
 • zäherlenmegiň
 • zäherlenmek
 • zäherlenmekde
 • zäherlenmekden
 • zäherlenmeklige
 • zäherlenmeklik
 • zäherlenmeler
 • zäherlenmelerde
 • zäherlenmelerden
 • zäherlenmelerinde
 • zäherlenmelerine
 • zäherlenmeleriň
 • zäherlenmesi
 • zäherlenmesinden
 • zäherlenmesine
 • zäherlenmesini
 • zäherlenmesiniň
 • zäherlenmeýärler
 • zäherlenmäni
 • zäherlenmäniň
 • zäherlenýän
 • zäherlenýänleriň
 • zäherlenýär
 • zäherlenýärler