yzysüre y‧zy‧sü‧re

[y:zysüre]

Biriniň ýa-da bir zadyň, işiň hereketiň yz ýanyndan, yzy bilen.

  • Men onuň yzysüre bardym. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

  • Ýigrimi üç ýaşan oglunyň yzysüre ösüp barýan gyzy Dursunjemal eýýäm on sekiz ýaşyna gitdi. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • yzysüre-de
  • yzysürede
  • yzysüresi
  • yzysüresinde