yzygiderlilik y‧zy‧gi‧der‧li‧lik at

[y:zygiderlilik]

Biri-biriniň yzyndan bolup durmaklyk, yzly-yzynalyk, hemişeleýin, elmydamalaýyn, üznüksizlik.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem yzygiderlilik - yzygiderliligi.


Duş gelýän formalary
  • yzygiderliligi
  • yzygiderliligidir
  • yzygiderliliginde
  • yzygiderliligine
  • yzygiderliligini
  • yzygiderliliginiň
  • yzygiderliligiň
  • yzygiderlilikde
  • yzygiderlilikdäki
  • yzygiderlilikli