yzlatmak yz‧lat‧mak 1 işlik

Eňtermek, aglatmak, zeýrendirmek.

  • Ony öz çagalarynyň üstünde oturmaga goýman, çagalaryny yzladyp, onuň gözýaşyny sarkdyrdy. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem yzlatmak - yzladýar, yzladar, yzladypdyr.

yzlatmak yz‧lat‧mak 2 işlik

[y:zlatmak]

seret yzarlatmak 1

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem yzlatmak - yzladýar, yzladar, yzladypdyr.


Duş gelýän formalary
  • yzladyp
  • yzlatmak