yzlanmak yz‧lan‧mak işlik

[y:zlanmak]

  1. Biri ýa-da bir zat gözlenmek, agtarylmak.

  2. Biriniň ýa-da bir zadyň galdyran yzy, ýörän ýoly boýunça agtarylmak.


Duş gelýän formalary
  • yzlanmak