yzlamak yz‧la‧mak 1 işlik

yzlamak yz‧la‧mak 2 işlik

[y:zlamak]

seret yzarlamak 1

 • Kapitan ol yzy sypdyrman yzlap ugrady. (B. Gurbanow, Duşuşyk)

 • Çandybilden yzlap gelen dildarym, Men seniň gözüňe gurban bolaýyn. («Görogly» eposy)

 • Seljerdiler hemmesin. Ata-babasyn yzlap. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)

 • Eda yzlasaň, ýola barar; ýoly yzlasaň-ile. (nakyl)


Duş gelýän formalary
 • yzladylar
 • yzladym
 • yzlamaga
 • yzlamak
 • yzlamakda
 • yzlamakdan
 • yzlamaz
 • yzlamaýan
 • yzlap
 • yzlar
 • yzlara
 • yzlarda
 • yzlarlar
 • yzlary
 • yzlaryma
 • yzlaryn
 • yzlaryna
 • yzlaryndan
 • yzlaryny
 • yzlasaň
 • yzlaý
 • yzlaýanym
 • yzlaýarsyňyzmy
 • yzlaýaryn