yzgytsyz yz‧gyt‧syz sypat

[yzgy:tsyz]

 1. Rehimsiz, zalym, gaharjaň, hyrsyz, ýowuz.

  • Pökgen öz maşgalasyna yzgytsyz däldi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Meniň atam örän yzgytsyz adam, doganym hem şeýle. (M. Gorkiý, Ene)

  • Yzgytsyz garaýşy we ýakymsyz sesi onuň hemme syratyny, hemme gözelligini bozan ýaly boldy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Ol mydama mylaýym, özüňden kiçiler üçin bolsa hyrsyz we yzgytsyzdy. (G. Gurbansähedow, Ýürek daş däl)

 2. Göçme manyda Içinden geçip barýan, ýalazy (sowuk hakda).

  • Ýanwar aýynyň yzgytsyz günleriniň biridi. («Tokmak» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • yzgytsyzdy
 • yzgytsyzlygy
 • yzgytsyzlygym
 • yzgytsyzlygyny
 • yzgytsyzlygyň
 • yzgytsyzlyk
 • yzgytsyzlykda