yzgarsyzlyk yz‧gar‧syz‧lyk at

[yzga:rsyzlyk]

Çygsyz bolmaklyk, nemsizlik, zeýsizlik.

  • Yzgarsyzlyk zerarly ösümlikler süllerip otyrdylar.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem yzgarsyzlyk - yzgarsyzlygy.