yzgarlylyk yz‧gar‧ly‧lyk at

[yzga:rlylyk]

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem yzgarlylyk - yzgarlylygy.


Duş gelýän formalary
  • yzgarlylyga
  • yzgarlylygy
  • yzgarlylygyna
  • yzgarlylygynda
  • yzgarlylygyny
  • yzgarlylygynyň
  • yzgarlylygyň
  • yzgarlylykda
  • yzgarlylykdan