yzarlaşmak y‧zar‧laş‧mak işlik

[y:zarlaşmak]

  1. Yzyna seredip gözleşmek, agtarmaga, gözlemäge kömekleşmek, agtaryşmak, yzlaşmak.

  2. Biriniň yzyna düşmäge, aňtamaga kömekleşmek.

  3. Barlamaga, derňemäge kömekleşmek, seredişmek.

    • Okuwçylar öz kitaplarynda okalýan hekaýany yzarlaşyp otyrdylar.


Duş gelýän formalary
  • yzarlaşyp