ysgaşmak ys‧gaş‧mak işlik

[y:sgaşmak]

Biri-biriňi ysgamak, bir zady birnäçe bolup ysgamak.

  • Mal hem biri-birini ysgaşyp tanaýar. («Tokmak» žurnaly)

  • Ynsan soraşa-soraşa, haýwan ysgaşa-ysgaşa. (nakyl)


Duş gelýän formalary
  • ysgaşdy
  • ysgaşsa
  • ysgaşyp