ysaç y‧saç

Bir zady gapjap tutmak, gysmak üçin atagzy görnüşli gural.

  • Tagçada ysaç, çekiç ýaly ussa şaýlary we başga ownuk-uşak demirler ýatyrdylar. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

  • Onuň ýasan ysaçlary-da gaty gowy.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ysaç - ysajy.


Duş gelýän formalary
  • ysaçlary-da