ys ys at

[y:s]

Bir zadyň ýa-da bir jisimiň ys alyş organyna täsir edýän häsiýetli aýratynlygy.

 • Päkize geýimleriň, dürli atyrlaryň ysy kükeýärdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Tilki gernip durka, bir ýerden ýakymly ys gelýänini duýýar. («Türkmen halk ertekiler ýygyndysy»)


Duş gelýän formalary
 • ys-da
 • ysa
 • ysam
 • ysdan
 • ysdanam
 • ysdy
 • ysdyr
 • yslam
 • yslar
 • yslara
 • yslardan
 • yslary
 • yslaryna
 • yslaryndan
 • yslaryny
 • yslarynyň
 • yslaryň
 • ysly
 • yslydyr
 • yslylara
 • yslylyk
 • yslylykdan
 • yssyz
 • yssyň
 • ysy
 • ysy-da
 • ysydy
 • ysydyr
 • ysymy
 • ysymyz
 • ysyn
 • ysyna
 • ysyndadyr
 • ysyndan
 • ysyny
 • ysynyň
 • ysyň
 • ysyňa
 • ysyňam
 • ysyňy