yrymçylyk y‧rym‧çy‧lyk

Yrym etmeklik däbi, yryma ynanyjylyk endigi.

  • Başga yrymçy aýallaryň ony görende yrymçylygy ýadyndan çykyp gidýärdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem yrymçylyk - yrymçylygy.


Duş gelýän formalary
  • yrymçylygy