yrymçy y‧rym‧çy at

Yrym edýän, yryma ynanýan adam.

  • Gandym awçy yrymçylaryň gürrüňini kesä çekdi. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)


Duş gelýän formalary
  • yrymçam
  • yrymçylaryň
  • yrymçylygy
  • yrymçynyň