yrsaramak yr‧sa‧ra‧mak işlik

[yrsa:ramak]

Bir zatdan bahana aramak, igenmek.

 • Bular biziň başymyza yrsarap başlandyrlar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Yrsarap, öz gününi özi bulap başlady. («Tokmak» žurnaly)

 • Olar gele-gelmäne yrsararlar. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Ozal hem Pökgen ony günälejek bolup, yrsarap ýören ahyryn. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
 • yrsarady
 • yrsaradygyň
 • yrsaradylar
 • yrsarama
 • yrsaramaga
 • yrsaramagy
 • yrsaramak
 • yrsaramalary
 • yrsaramalaryndan
 • yrsaramalaryň
 • yrsaramasy
 • yrsaramasynyň
 • yrsaramaň
 • yrsarap
 • yrsarara
 • yrsarardy
 • yrsararlar
 • yrsarasa
 • yrsarasy
 • yrsaraýan
 • yrsaraýar