yrmak yr‧mak işlik

 1. Birini bir zada ynandyryp razy etmek, boýun etmek, öz tarapyňa çekmek.

  • Men gyza sala salaýyn, Hem özüm yrjak bolaýyn. (Çary Aşyr, Ýaş kilwanyň ýalňyşy)

 2. Bir işi sypdyrman, goýbermän, gowşatman ýerine ýetirmek.

  • Gün yrman kitaphana gatnaýar. («Tokmak» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • yran
 • yranda
 • yrandy
 • yrandygyny
 • yrandyklaryny
 • yrandyr
 • yranlarymy
 • yranok
 • yranynda
 • yranyňda
 • yrar
 • yraryn
 • yraýan
 • yrdy
 • yrdyk
 • yrdym
 • yrjagam
 • yrjak
 • yrma
 • yrmaga
 • yrmagam
 • yrmagy
 • yrmak
 • yrmakda
 • yrmakdygy
 • yrmakdyr
 • yrmaklygy
 • yrmaklygyň
 • yrmakçy
 • yrmalary
 • yrmaly
 • yrman
 • yrmanyň
 • yrmasam
 • yrmazdan
 • yrsa
 • yrsak
 • yrsaň
 • yrybam
 • yryp
 • yrypdy
 • yrypdylar
 • yrypdyr
 • yrypdyrlar
 • yrýan
 • yrýandygyny
 • yrýar