yrgyldamak yr‧gyl‧da‧mak işlik

Iki ýana çala gymyldamak, ýuwaşja hereket etmek, yraşmak.

 • Edil ýadaw ýaly çala yrgyldap, Barýar köne bilen ýüzüni sallap. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

yrgyldap ýörmek

Ýuwaş-ýuwaş işläp, aýlanyp ýörmek, gün-güzeran görmek.


Duş gelýän formalary
 • yrgyldady
 • yrgyldalaryň
 • yrgyldama
 • yrgyldamaga
 • yrgyldamagy
 • yrgyldamagyndan
 • yrgyldamagynyň
 • yrgyldamak
 • yrgyldamaklygyna
 • yrgyldamalary
 • yrgyldaman
 • yrgyldamasynda
 • yrgyldan
 • yrgyldap
 • yrgyldar
 • yrgyldaýan
 • yrgyldaýandygy
 • yrgyldaýandygyny
 • yrgyldaýar
 • yrgyldaýardy
 • yrgyldaýarlar