yrga yr‧ga

  1. Yranyp duran, gymyldap duran, ýaýka, çeýe.

    • Baglaryň başy yrga, Doganym müner yrga, Çyk içerden, gelneje! Doganym ýaglyk sarga. («Türkmen halk şahyrana döredijiligi»)

  2. Göçme manyda Belli bir pozisiýada durmaýan, tutanýerli däl, durnuksyz (gylyk-häsiýet hakda).


Duş gelýän formalary
  • yrgalygy
  • yrgalygyny