yranmak y‧ran‧mak işlik

 1. Eýläk-beýläk çaýkanmak, öňe-yza hereket etmek, ýaýkanmak.

  • Onuň oturyşy oňaýly ýaly bolýa-da, näme üçindir, biraz yranýardy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Biri-biriniň içinden geçen gurply şahalardan asylan agyr gozalar öz sallamyna duýlar-duýulmaz yranýardy. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

 2. Göçme manyda Öz berkligini, durnuklylygyny ýitirip, gowşap ugramak.


Duş gelýän formalary
 • yranan
 • yrananda
 • yranandan
 • yrandy
 • yrandygyny
 • yrandyklaryny
 • yrandyr
 • yranma
 • yranmadygym
 • yranmagy
 • yranmagynyň
 • yranmak
 • yranmalary
 • yranmalaryny
 • yranmalarynyň
 • yranmalaryň
 • yranmany
 • yranmasy
 • yranmasydyr
 • yranmasyn
 • yranmasyna
 • yranmasynda
 • yranmasyndan
 • yranmasyny
 • yranmasynyň
 • yranmaz
 • yranmazdan
 • yranmazyndan
 • yranmaýan
 • yranmaýandygy
 • yranmaýaryn
 • yranyp
 • yranýan
 • yranýandyr
 • yranýanyny
 • yranýar
 • yranýardy