ynjalykly yn‧ja‧lyk‧ly sypat

[y:njalykly]

  1. Howsalaly ýagdaýda bolmadyk, aladaly däl, ünjüsiz, parahat, rahat, arkaýyn.

  2. Oňaýly, rahat, dynçlykly.

    • Çagalar ýerde ynjalykly oturyp, erteki diňleýärdiler. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

    • Näme ynjalykly oturmaýarsyň?! (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • ynjalyklylyk