ynjalmak yn‧jal‧mak işlik

[y:njalmak]

 1. Agyrydan, degen zarbadan rahatlanmak, köşeşmek.

 2. Birinden ýa-da bir zatdan arkaýyn bolmak, biri ýa-da bir zat barada alada, ünji etmezlik.

  • Habar tutup bilinse, ol ynjalyp ýatyp hem bilmezdi, gözlerine çiş kakylana dönerdi. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Men hem ynjalyp oturyp bilmän, garra kömekçi bolupdym. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Birden ýagtylanyp ünjüli ýüzi, Ýatdy howsalasy, ynjaldy özi. (A. Kekilow, Söýgi)


Duş gelýän formalary
 • ynjalan
 • ynjalandyr
 • ynjalanok
 • ynjalar
 • ynjalarly
 • ynjalarmyka
 • ynjalarsyňyz
 • ynjaldy
 • ynjaldy-da
 • ynjaldym
 • ynjaldyň
 • ynjaljak
 • ynjaljakdylar
 • ynjalmady
 • ynjalmadym
 • ynjalmagy
 • ynjalmajagy
 • ynjalmajagyma
 • ynjalmajagymy
 • ynjalmajagyna
 • ynjalmajagyny
 • ynjalmajakdygyny
 • ynjalmak
 • ynjalman
 • ynjalmandyr
 • ynjalmaryn
 • ynjalmasa
 • ynjalmaz
 • ynjalmazdy
 • ynjalmaýardy
 • ynjalmaň
 • ynjalsak
 • ynjalyp
 • ynjalypdyr
 • ynjalypdyr-da
 • ynjalýar