ynha yn‧ha

[ynha:]

seret ine

  • Ynha, şu gözel görnüşde meniň hem zähmetim bar. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Aý eje, sen zady gaýgy etme, ynha buldozer gelip müňzär welin, köçeler edil süpürilene döner. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • ynha-da
  • ynhada