ynanylmak y‧na‧nyl‧mak işlik

 1. Ynam edilmek, ynanç bildirilmek.

  • Hatda Garýagdy sopynyň garry aýalyna-da ynanylmandyr. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

 2. Birine bir iş ýa-da zat tabşyrylmak.

  • Ozal haç bir iş ynanylmadyk zähmetkeş aýal-gyzlaryň müňlerçesi indi kolhoz meýdanlarynda ellerinden dür döküp atlary uly illere ýaýraýar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • ynanylan
 • ynanylanda
 • ynanylandygyny
 • ynanylanlar
 • ynanylanlara
 • ynanylar
 • ynanylardy
 • ynanyldy
 • ynanyljagyna
 • ynanyljak
 • ynanyljakdy
 • ynanyljakdygyny
 • ynanylmadyk
 • ynanylmaga
 • ynanylmagy
 • ynanylmagyny
 • ynanylmagynyň
 • ynanylmajakdygy
 • ynanylman
 • ynanylmandyr
 • ynanylmaz
 • ynanylmazlygy
 • ynanylmaýan
 • ynanylmaýanlygy
 • ynanylmaýar
 • ynanylmaýardy
 • ynanylsa
 • ynanylyp
 • ynanylypdy
 • ynanylypdyr
 • ynanylýan
 • ynanylýanam
 • ynanylýandygyny
 • ynanylýanlygyny
 • ynanylýar
 • ynanylýardy