ynanyşmak y‧na‧nyş‧mak işlik

Biri-birine ynanmak, biri-birine ynam, ynam bildirmek.

  • Siz ýoldaşlykda biri-biriňize hökman ynanyşmalysyňyz.


Duş gelýän formalary
  • ynanyşdylar
  • ynanyşmaga
  • ynanyşmagy
  • ynanyşmagyň
  • ynanyşmak
  • ynanyşmaklyk
  • ynanyşyp
  • ynanyşýan