ynanjaň y‧nan‧jaň

Aýdylýan zada aňsatlyk bilen ynanýan, tizlik bilen ynam bildirýän.

  • Mämmet sadaraga-da deşli, ynanjaň bir adamdy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • ynanjaňdyň
  • ynanjaňlar
  • ynanjaňlaryny
  • ynanjaňlygy
  • ynanjaňlygyndan
  • ynanjaňlygyň
  • ynanjaňlyk