ymyzganmak işlik

Azajyk uklap turmak, irkilmek.

  • Olar iki-üç sagat ymyzhgananlarynda soň, ýaňy daň atmanka ýola düşjekdiler. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Komandir köp pikirden soň, ýaňy ymyzganan eken. (A. Gowşudow, Eserler)