ymtylmak ym‧tyl‧mak işlik

 1. Bir zatdan tamakin bolmak, bir zada hantama bolmak, göz dikmek.

  • Köpden bäri öýüň gapdalynda ymtylyp duran gyzjagaz kersenli süýdüň yzyna düşüp gaýtdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 2. Bir zady göz öňünde tutmak, maksat edinmek, çalyşmak.

  • Biz öz merkezimiz Aşgabady öňküden-de gözelräk gurmaga ymtylýarys. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)


Duş gelýän formalary
 • ymtylan
 • ymtylanam
 • ymtylanda
 • ymtylany
 • ymtylar
 • ymtylarlar
 • ymtylarys
 • ymtyldy
 • ymtyldym
 • ymtylma
 • ymtylma-da
 • ymtylmadyk
 • ymtylmadylar
 • ymtylmaga
 • ymtylmagy
 • ymtylmagynda
 • ymtylmagyndaky
 • ymtylmagynyň
 • ymtylmagyň
 • ymtylmak
 • ymtylmakdan
 • ymtylmakdyr
 • ymtylmaklary
 • ymtylmaklarynda
 • ymtylmaklyk
 • ymtylmalar
 • ymtylmalara
 • ymtylmalarda
 • ymtylmalary
 • ymtylmalarynda
 • ymtylmalaryny
 • ymtylmalarynyň
 • ymtylmalaryň
 • ymtylmaly
 • ymtylmalydyr
 • ymtylmalydyrlar
 • ymtylmalymy
 • ymtylman
 • ymtylmandyr
 • ymtylmandyrlar
 • ymtylmany
 • ymtylmanyň
 • ymtylmasalar
 • ymtylmasaň
 • ymtylmasy
 • ymtylmasydyr
 • ymtylmaýan
 • ymtylmaýar
 • ymtylmaýarlar
 • ymtylsa
 • ymtylsam
 • ymtylyp
 • ymtylypdyr
 • ymtylypdyrlar
 • ymtylýan
 • ymtylýandygy
 • ymtylýandygyna
 • ymtylýandygyny
 • ymtylýandyklaryny
 • ymtylýanlara
 • ymtylýanlygyny
 • ymtylýar
 • ymtylýardy
 • ymtylýardylar
 • ymtylýarlar
 • ymtylýarys