ymgyr ym‧gyr

Giden, uly, giň çäksiz, ummasyz, örän.

  • Giden ymgyr giň meýdanyň eýesi, Çopan tüýdük çalýar çöller içinde. («Türkmen halk şahyrana döredijiligi»)

  • Jeren ymgyr çölde erkin gezýän janawarlaryň iň gözelidir. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)