ymarat

[yma:rat]

Uly jaý, köp otagly tam.

  • Derwezeleri köçelere baka açylýan howlularyň içinde, beýik baglaryň arasynda gözel ymaratlar görünýärdi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Beýik ymaratlaryň öňünde biten agaçlar jaýyň üstüne abanyp durdular. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

  • Pekine gadymy ymaratlar enaýy bir bezeg berýärler. («Sowet edebiýaty» žurnaly)