ymarat y‧ma‧rat

[yma:rat]

Uly jaý, köp otagly tam.

 • Derwezeleri köçelere baka açylýan howlularyň içinde, beýik baglaryň arasynda gözel ymaratlar görünýärdi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 • Beýik ymaratlaryň öňünde biten agaçlar jaýyň üstüne abanyp durdular. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

 • Pekine gadymy ymaratlar enaýy bir bezeg berýärler. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • ymarata
 • ymaratda
 • ymaratdan
 • ymaratdy
 • ymaratdygyny
 • ymaratdyr
 • ymaratlar
 • ymaratlar-da
 • ymaratlara
 • ymaratlarda
 • ymaratlardan
 • ymaratlardy
 • ymaratlardyr
 • ymaratlary
 • ymaratlary-da
 • ymaratlarydyr
 • ymaratlaryna
 • ymaratlarynda
 • ymaratlaryndaky
 • ymaratlaryndan
 • ymaratlaryny
 • ymaratlarynyň
 • ymaratlaryň
 • ymaratly
 • ymaraty
 • ymaratynyň
 • ymaratyň