ymam y‧mam

[yma:m]

Dini söz Metjitde namaz okaýanlaryň öňünde durup, olara ýolbaşçylyk edýän adam.

 • Bary bir metjitde ymam boljak gümany ýok. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • ymama
 • ymamam
 • ymamlar
 • ymamlara
 • ymamlary
 • ymamlaryna
 • ymamlarynyň
 • ymamlaryň
 • ymamlygyma
 • ymamlyk
 • ymamy
 • ymamyna
 • ymamynyň
 • ymamyň