ylymsyz

Sowatsyz, düşünjesiz, bilimsiz, nadan.

  • Olar nadan, ylymsyz, gödek. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

Sözlükde tapmadyk sözüňizi bize hödürläň we biz onuň düşündirişini tapmaga synanyşarys.