ylymlylyk

  1. Bilim, ylym alanlyk, bilimlilik.

  2. Sowatlylyk, düşünjelilik.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, k sesi g sesine öwrülýär.

Meselem ylymlylyk - ylymlylygy.

Sözlükde tapmadyk sözüňizi bize hödürläň we biz onuň düşündirişini tapmaga synanyşarys.