ylymly y‧lym‧ly sypat

 1. Bilim, ylym derejesi has artyp, bilimli.

  • Iru-giç şu gyzdan bir zat çykar, ylymly bolup ýetişer. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 2. Sowatly düşünjeli.

  • Obanyň hemme gyzlarynyň Bahar ýaly ylymly bolmaklaryny arzuw edişdiler. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
 • ylymla
 • ylymlylygy
 • ylymlylygyň
 • ylymlylygyňy
 • ylymlylyk