ylymdar

[ylymda:r]

  1. seret ylymly

    • Ylymdar adam.

  2. Oňat bilimi, sowady düşünjesi bar bolan.

Sözlükde tapmadyk sözüňizi bize hödürläň we biz onuň düşündirişini tapmaga synanyşarys.