ylmy-barlag yl‧my-bar‧lag

[ylmy-ba:rlag]

Ylmy taýdan geçirilýän derňewe, barlag degişli-bolan.

  • Pagta barasynda ylmy-barlag işler kän geçirilýär. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)