ylmy yl‧my

Ylmyň prinsiplerine esaslanýan, ylmyň talaplaryna laýyk bolan.

 • Şahyryň ömri döredijiligi barada birnäçe ylmy makalalar ýazyldy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Ylmy gürrüňler gijäniň bir wagtyna çenli dowam ederdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Men ylmy işimi hut kolhozyň içinde oturyp ýazmaga teklip etdim. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)


Duş gelýän formalary
 • ylma
 • ylmy-da
 • ylmydyr
 • ylmylarynyň
 • ylmylaýyn
 • ylmyly
 • ylmylygy
 • ylmylygyny
 • ylmylygyň
 • ylmylyk
 • ylmymyz
 • ylmymyza
 • ylmymyzda
 • ylmymyzyň
 • ylmymyň
 • ylmyny
 • ylmynyň
 • ylmyň
 • ylmyňy
 • ylmyňyz
 • ylmyňyzy