ylla yl‧la

[ylla:]

Dialektal söz Edil, hut, agyn, tüýs.

  • Haly dokamak ylla çeper sözler bilen hat ýazan ýaly. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Ylla ikisi ak guş ýaly agaryp, kinonyň agzynda zol tutuşyp, iki ýana gezmeläp ýören ekenler. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)